Podstawy programowania PDF Drukuj Email

Materiały do zajęć wyrównawczych z przedmiotu Podstawy programowania

Lp. Tematyka zajęć Ilość
godzin
Materiały
1. Funkcje wejścia/wyjścia, instrukcja warunkowa, instrukcja wyboru 4

2. Instrukcje iteracyjne, tablice dwuwymiarowe 4

3. Tablice dwuwymiarowe, napisy, tablice dynamiczne
4

4. Funkcje, rekurencja
4

5. Struktury, pliki tekstowe i elementowe 4

6. Struktury dynamiczne: listy jednokierunkowe 4

7. Struktury dynamiczne: listy dwukierunkowe
4

8. Powtórzenie i bezpośrednie przygotowanie do egzaminu 2

 
© 2010 Politechnika Białostocka