Michał Szurek Drukuj

Michał Szurek, ur 5 kwietnia 1946, absolwent UW 1968, tam doktorat 1976 i habilitacja 1995. Specjalność naukowa, w zasadzie już miniona: geometria algebraiczna.
Jak sam o sobie powiada, ma trzy pasje: 1) matematykę, 2) matematykę, 3) matematykę. W czasie wolnym od zajęć pisze artykuły i książki o matematyce. Książka, którą uznaje za najważniejszą: Wykłady o nauczaniu matematyki (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006). Uczył na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej do studiów doktoranckich, w tym w USA, Kanadzie i Niemczech. Wyznaje zasadę, że oświata to oś świata, a także zasadę Hugona Steinhausa: "Matematyk zrobi to lepiej". Laureat nagrody im. Samuela Dicksteina Polskiego Towarzystwa Matematycznego za działalność na rzecz matematyki (2004).