Mój biznes plan PDF Drukuj Email
 1. Teoretyczne podstawy biznes planu
  • Istota
  • Ogólne zasady metodyczne
  • Ocena biznes planu
 2. Typowe zastosowanie biznes planu
  • Uruchamianie działalności
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
  • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  • Konkursy
 3. Zawartość merytoryczna biznes planu małego przedsiębiorstwa
  • Cele i opis przedsięwzięcia
  • Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
  • Opis produktu
  • Analiza rynku
  • Marketing
  • Zarządzanie i zatrudnienie
  • Analiza SWOT
  • Analiza finansowa
 4. Analiza finansowa - case
 
© 2010 Politechnika Białostocka