Jak się sprzedać - nie zawsze wygrywają najlepsi. PDF Drukuj Email

WYKŁADOWCA: Paweł Niemotko

CEL: Przekazanie wiedzy jak sprzedać się na rynku pracy / klientów. Ukazanie różnic pomiędzy kompetencjami a czynnikami decydującymi o sprzedaży.
ZAKRES: Jak mówi jedno z praw marketingu: „marketing nie jest walką na produkty lecz jest walką na percepcje. W gruncie rzeczy klienci czy też pracodawcy nie zawsze wybierają produkty czy pracowników ze względu na oferowane korzyści ale z czysto subiektywnych przesłanek. Wydaje im się iż jakiś produkt jest lepszy. W rzeczywistości nie mają ani czasu ani ochoty aby zweryfikować swoje poglądy.
Co zatem student / absolwent kierunku niezwiązanego z marketingiem powinien wiedzieć aby ułatwić sobie start w życiu zawodowym? Zaprezentowanie kilku prostych elementów począwszy od pierwszego wrażenia, a kończąc na budowaniu pozytywnych doświadczeń, pozwoli uczestnikom zrozumieć jak wielką rolę w codziennym życiu nas wszystkich odgrywa marketing.
Wykład oparty na przykładach firm, ludzi, produktów oraz życia codziennego- ukazujący skuteczność oraz prostotę działań marketingowych. Nastawiony przed wszystkim na ukazanie uczestnikom jak ułatwić sobie życie zarówno zawodowe jak i osobiste, wykorzystując do tego celu zabiegi marketingowe.

 
© 2010 Politechnika Białostocka