Chmura obliczeniowa PDF Drukuj Email

Wykładowca: Krzysztof Bielawski

Ewolucja w IT dyktowana zmianami paradygmatów przetwarzania. Rozproszone luźno sprzężone systemy SOA jak prekursor chmury. Wirtualizacja jako kluczowa technologia chmury, Podstawowe zasady przetwarzania w chmurze. (45min)
Klasyfikacja chmur obliczeniowych: IaaS, PaaS, DaaS, SaaS (45min)
Biznesowa strona chmury obliczeniowej. Rewolucja zarówno ekonomiczna jak i technologiczna. Sens wdrożenia chmury w przedsiębiorstwie. Ekonomika chmury. SLA. (45min)

 
© 2010 Politechnika Białostocka