Stypendia PDF Drukuj Email

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DFS-WPM-632-2798-3/KP/09 z dnia 29 października 2009r. stypendia za wyniki w nauce przyznawane studentom kierunków zamawianych, są wolne od podatku dochodowego, zatem nie należy ujmować ich w zeznaniu podatkowym.

Zasady przyznawania stypendium

Procedura przyznawania stypendiów

Decyzja MNiSW

 
© 2010 Politechnika Białostocka