Zadanie 2. Stypendia dla najlepszych studentów PDF Drukuj Email

Programem stypendialnym objęto następujące liczby studentów:

  • informatyka, studia I stopnia: 60, lecz nie więcej niż 50% studentów aktualnie studiujących na danym kierunku;
  • matematyka, studia I stopnia: 15, lecz nie więcej niż 50% studentów aktualnie studiujących na danym kierunku.

Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru, w wysokości 1000 zł za miesiąc. W roku akademickim stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy po 4,5 miesiąca na semestr. Lista rankingowa stypendystów danego kierunku tworzona jest na podstawie zasad zawartych w regulaminie. Główne kryterium stanowi średnia ważona z ocen uzyskanych w semestrze poprzedzającym okres, na który przyznawane jest stypendium.
Łączna kwota w projekcie przyznana na realizację Zadania 2: Stypendia dla najlepszych studentów wynosi: 2 907  500 zł, co stanowi 59% kosztów ogólnych projektu.

 
© 2010 Politechnika Białostocka