Przeglądarka oferty placówki medycznej z użyciem Microsoft Kinect. PDF Drukuj Email

Ideą projektu jest stworzenie rozwiązania zapewniającego następującą funkcjonalność:

  1. Ładowanie z usługi sieciowej (web services) zawartości oferty placówki medycznej / farmaceutycznej.
  2. Prezentacja oferty przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej IE9.
  3. Możliwość nawigowania (wybieranie, przewijanie) za pomocą gestów rozpoznawanych przez czujnik Kinect.
  4. Usypianie rozwiązania (w tym monitora) w przypadku kiedy czujnik nie rejestruje obecności osoby przed czujnikiem.
  5. Okresowe sprawdzanie i odpowiednia aktualizacja zawartości oferty w przypadku zmiany treści udostępnianej przez usługę sieciową.
  6. Zbieranie informacji o liczbie osób przeglądających ofertę oraz odpowiednich informacji statystycznych z tym związanych, a następnie okresowe przekazywanie ich do usługi sieciowej.

Celem projektu będzie sprawdzenie czy wykorzystanie czujnika Kinect w takim scenariuszu ma uzasadnienie i jak jest przyjmowane przez użytkowników.

 
© 2010 Politechnika Białostocka