Kanban Wall - System wspomagający zarządzanie projektem z wykorzystaniem portali sieci społecznościowych PDF Drukuj Email
 1. Projekt oraz implementacja rozszerzenia portalu facebook do wizualizacji i monitoringu postępu prac projektowych.
 2. Kluczowe zadania systemu:
  • Tworzenie oraz edycja tablicy Kanban.
   • Definiowanie faz i podfaz projektu (Analiza, Implementacja, Testowanie, Deployment)
   • Definiowanie limitów dla faz
   • Zapraszanie uczestników do tablicy
  • Zarządzaniem projektem z użyciem zdefiniowanej tablicy Kanban
   • Definiowanie „Project Backlog” – artefaktów projektowych do realizacji podczas projektu (Funkcjonalność, Przypadek użycia, Bug)
   • Wizualne przypisywanie uczestników projektu do artefaktów
   • Aktualizacja stanu wykonania zadań poprzez przesuwanie artefaktów pod zdefiniowanej tablicy
   • Śledzenie postępu realizacji artefaktów – graficzna wizualizacja aktualnego stanu tablicy
 3. System to rozszerzenie portalu Facebook zaimplementowane w Facebook API (https://developers.facebook.com/)
 
© 2010 Politechnika Białostocka