Moduł integracji urządzeń laboratoryjnych - Szpitalnego Systemu Informatycznego PDF Drukuj Email
 1. System Informatyczny wykorzystuje słowniki zewnętrzne (Słownik Kodów Resortowych, Klasyfikacja Zawodów, Kodów Tytułów Ubezpieczenia ZUS, Klasyfikacja Środków Trwałych, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9, Wykaz kodów terytorialnych gmin) oraz wewnętrzne (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujące powtarzalne dane w ramach systemu
 2. System Informatyczny umożliwia definiowanie szablonów dokumentów wykorzystywanych w szpitalu
 3. System Informatyczny musi charakteryzować się dwustronną komunikacją z wykorzystaniem protokołu HL7 (Zamawiający dostarczy dokumentację wymaganych komunikatów HL7) i obsługiwać następujące procesy:
  • elektroniczne wysłanie i odbieranie zleceń,
  • zmiana i anulowanie zleceń,
  • automatyczny odbiór statusu badania,
  • automatyczny odbiór wyniku (opisu) zleconego badania wraz z danymi niezbędnymi do rozliczenia usługi z NFZ,
  • możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu Systemu Informatycznego,
  • synchronizacja słowników pomiędzy RIS a SS (w zakresie: wykorzystywanych materiałów medycznych, użytkowników, jednostek zlecających, lekarzy zlecających, lekarzy opisujących.
  • synchronizacja danych pacjentów w zakresie dodawania (nowych rekordów) i modyfikacji (istniejących rekordów),
 4. System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie badań i odbiór wyników w ramach zleceń zewnętrznych do laboratorium z wykorzystaniem protokołu HL7.
 
© 2010 Politechnika Białostocka