Rozproszony task scheduler PDF Drukuj Email
  1. Utworzenie rozproszonego systemu zarządzania zadaniami wykonywanymi okresowo
  2. Analiza problemu, wybór architektury implementowanego rozwiązania.
  3. Dobór algorytmów
  4. Praktyczna implementacja i testy
 
© 2010 Politechnika Białostocka