Project Help Desk PDF Drukuj Email

Celem projektu jest utworzenie aplikacji w technologii ASP.NET MVC przeznaczonej do obsługi zgłoszeń przesyłanych przez klientów firmy. Aplikacja powinna realizować proces związany z obsługą zgłoszeń, ich klasyfikacją oraz rozpatrywaniem zgodnie z posiadanym przez klienta abonamentem serwisowym. W ramach projektu zakładane są następujące zadania:

  1. Zaprojektowanie bazy danych
  2. Implementacja logiki biznesowej
  3. Implementacja warstwy prezentacji
  4. Opracowanie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych wytworzonego kodu
  5. Przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych testów
  6. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 
© 2010 Politechnika Białostocka