Przepisy kulinarne PDF Drukuj Email

Celem projektu jest utworzenie aplikacji w technologii ASP.NET MVC która będzie interaktywną książką kucharską. Aplikacja powinna umożliwiać dla każdego z użytkowników tworzenie jego własnej książki kucharskiej wraz z możliwością generowania listy zakupów. Od strony wizualnej aplikacja powinna być dostosowana do przeglądania zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych. W ramach projektu zakładane są następujące zadania:

  1. Zaprojektowanie bazy danych
  2. Implementacja logiki biznesowej
  3. Implementacja warstwy prezentacji dla użytkowników komputerów stacjonarnych
  4. Implementacja warstwy prezentacji dla użytkowników urządzeń mobilnych
  5. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych wytworzonego kodu
  6. Przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych testów
  7. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 
© 2010 Politechnika Białostocka