Hotel Manager PDF Drukuj Email

Celem projektu jest utworzenie aplikacji Silverlight wspierającą obsługę małych hoteli oraz pensjonatów w obszarze rejestracji i meldunku gości a także prostych rozliczeń finansowych (wystawianie faktur i rachunków). W ramach projektu zakładane są następujące zadania:

  1. Zaprojektowanie bazy danych
  2. Implementacja logiki biznesowej dla modułów Recepcja, Finanse, Administracja
  3. Implementacja warstwy prezentacji na potrzeby modułów Recepcja, Finanse, Administracja
  4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych wytworzonego kodu
  5. Przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych testów
  6. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 
© 2010 Politechnika Białostocka