Zestaw komponentów do obsługi systemu medycznego na platformie SilverLight 4.0 PDF Drukuj Email
  1. LookupEdit – komponent umożliwiający zdefiniowanie sposobów wyszukiwania, wskazanie źródła danych na jakim ma się odbywać wyszukiwanie.
  2. Po rozpoczęciu wyszukiwania (zdefiniowana liczba znaków i czas do rozpoczęcia wyszukiwania po ostatnio wpisanym znaku) otwierana lista dokowana przy polu tekstowym (wyszukiwania) z odfiltrowanymi zgodnie z wybranym sposobem wyszukiwania danymi.
  3. Lista wynikowa z możliwością definiowania dowolnego widoku prezentacji danych, domyślnie na podstawie określonego w parametrach komponentu zestawu kolumn z nazwami i wskazaniem pól źródła danych z jakich pobierane będą dane (binding). Lista umożliwia dowolne sortowanie wyniku po zdefiniowanych kolumnach. Lista filtrowana jest po sposobie wyszukiwania.
  4. Lista umożliwia dowolne sortowanie wyniku po zdefiniowanych kolumnach.
  5. Lista filtrowana jest po sposobie wyszukiwania wynikającym z rodzaju wprowadzanych w polu wyszukiwania danych (liczbowy/tekstowy/data/mieszany) lub ręcznego wyboru użytkownika (pole Combo ze wszystkimi zdefiniowanymi sposobami wyszukiwania).
  6. Wybrany rekord jest zwracany we właściwości komponentu do dalszego wykorzystania
 
© 2010 Politechnika Białostocka