Przeprowadzenie wykładów zamawianych PDF Drukuj Email

Przedmiot zamówienia:

1.Przeprowadzenie wykładów zamawianych z zakresu nieobjętego planem studiów dla studentów III roku informatyki i/lub matematyki w okresie od 2 listopada 2011r. do 16 grudnia 2011r. w postaci oddzielnych 3-godzinnych wykładów o zakresie merytorycznym wskazanym w kolejnych częściach niniejszej oferty:

Część I. (3h) Wykład z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii.

Część II.(3h) Wykład z zakresu zastosowań matematyki w naukach społecznych.

Część III. (3h) Wykład z zakresu zastosowań algebry.

2. Wykłady odbywać się będą w ustalonych przez wykonawców i Wydział Informatyki godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

3. Uczestnikami zajęć będą studenci III roku Informatyki lub Matematyki Wydziału Informatyki PB.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego wykładu.

Ogłoszenie

 
© 2010 Politechnika Białostocka