Ogłoszenia o zamówieniu - archiwum
Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego PDF Drukuj Email

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Elektrowni Jądrowej w Świerku wraz z tematycznymi wykładem przed zwiedzaniem (w przypadku CNK wykład matematyczny - zapytanie ze strony biura powinno zostać skierowane do Wydziału Informatyki PB, w przypadku Elektrowni po uzgodnieniu z organizatorami w Świerku). W wyjeździe przewidziano udział 12 osób oraz dwa 2-godzinne wykłady, wyżywienie, koszt jednego noclegu oraz opiekę pilota.


Ilość: 1 wyjazd dwudniowy. W cenie wycieczki należy zawrzeć: przejazd dla 12 osób, koszt wykładów (2 x 2 godziny lekcyjne), opiekę pilota, cenę biletów, koszt noclegu i wyżywienia, ubezpieczenie, cenę wynajęcia sali wykładowej wraz rzutnikiem multimedialnym i laptopem. Koszt przerwy na kawę podczas wykładu w CNK: kawa, ciastka.


Termin realizacji: do dnia 19.12.2011

Ogłoszenie

 
Trenerzy przygotowujący studentów do zawodów programistycznych PDF Drukuj Email

Przedmiot zamówienia:

  1. Przeprowadzenie przez zespół trzech trenerów łącznie 120h zajęć przygotowujących studentów III roku informatyki do zawodów programistycznych.
  2. Zajęcia realizowane w okres: 14 listopada 2011r. – 30 czerwca 2012r.
  3. Spotkania treningowe odbywać się będą w ustalonych przez wyłoniony zespół wykonawcó i Wydział Informatyki godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  4. Uczestnikami spotkań/zajęć będą studenci III roku Informatyki Wydziału Informatyki PB.
  5. Wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanych zajęć.

Ogłoszenie

 
Przeprowadzenie wykładów zamawianych - informatyka w służbie zdrowia PDF Drukuj Email

Przedmiot zamówienia:

  1. Przeprowadzenie 3h wykładu zamawianego z zakresu nieobjętego planem studiów dla studentów III roku informatyki i/lub matematyki z zakresu zastosowań informatyki w służbie zdrowia i telemedycynie.
  2. Okres realizacji: 28 listopada 2011r. - 02 grudnia 2011r.
  3. Wykład odbyć się powinien w ustalonych przez wyłonionego wykonawcę i Wydział Informatyki godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  4. Uczestnikami wykładu będą studenci III roku Informatyki lub Matematyki Wydziału Informatyki PB.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego wykładu.

Ogłoszenie

 
Przeprowadzenie wykładów zamawianych PDF Drukuj Email

Przedmiot zamówienia:

1.Przeprowadzenie wykładów zamawianych z zakresu nieobjętego planem studiów dla studentów III roku informatyki i/lub matematyki w okresie od 2 listopada 2011r. do 16 grudnia 2011r. w postaci oddzielnych 3-godzinnych wykładów o zakresie merytorycznym wskazanym w kolejnych częściach niniejszej oferty:

Część I. (3h) Wykład z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii.

Część II.(3h) Wykład z zakresu zastosowań matematyki w naukach społecznych.

Część III. (3h) Wykład z zakresu zastosowań algebry.

2. Wykłady odbywać się będą w ustalonych przez wykonawców i Wydział Informatyki godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

3. Uczestnikami zajęć będą studenci III roku Informatyki lub Matematyki Wydziału Informatyki PB.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego wykładu.

Ogłoszenie

 
Warsztaty technologiczne PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TECHNOLOGICZNYCH


w związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy” nr POKL.04.01.02-00-011/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Więcej…
 


© 2010 Politechnika Białostocka