Warszaty z modelowania zjawisk fizycznych Drukuj

Przedmiot zamówienia:

  1. Przeprowadzenie Warsztatów z modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystaniem komputerowych programów użytkowych Matlab lub Maple w okresie od 10 maja 2012 do 15 czerwca 2012 obejmujących 15 godzin o zakresie merytorycznym wskazanym w niniejszej ofercie.
  2. Zajęcia odbywać się będą w ustalonych przez wykonawców godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  3. Uczestnikami zajęć będą studenci III roku Informatyki lub Matematyki Wydziału Informatyki PB.
  4. Rekrutację studentów na zajęcia przeprowadza zarząd projektu.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego bloku tematycznego warsztatów.
Ogłoszenie
Formularz