Modelowanie zjawisk fizycznych PDF Drukuj Email

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie zajęć Modelowanie zjawisk fizycznych w okresie od 1 marca 2012 do 15 czerwca 2012 w postaci 2 bloków tematycznych obejmujących 15 godzin o zakresie merytorycznym wskazanym w kolejnych częściach niniejszej oferty:
Część I. Warsztaty z modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystaniem komputerowych programów użytkowych Matlab lub Maple
Część II. Warsztaty z modelowania zjawisk fizycznych z wykorzystaniem programowania robotów edukacyjnych 1. Zajęcia odbywać się będą w ustalonych przez wykonawców godzinach na terenie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
2. Uczestnikami zajęć będą studenci III roku Informatyki lub Matematyki Wydziału Informatyki PB.
3. Rekrutację studentów na zajęcia przeprowadza zarząd projektu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego bloku tematycznego warsztatów.

Ogłoszenie
Formularz

 
© 2010 Politechnika Białostocka