Kierunki zamawiane
Wykład dr Kamila Kuleszy PDF Drukuj Email

17 i 18 marca 2011 roku w sali 130 na Wydziale Informatyki w godzinach 14:15 - 16:45 odbędą się wykłady dr Kamila Kuleszy pt. "Nauka i biznes, jak to robią w Oxbridge".

 
Wykłady zamawiane PDF Drukuj Email

Odbyły się kolejne wykłady dodatkowe w ramach projektu "Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy".
10.03.2011 (czwartek): Michał Szurek, pierwszy wykład z cyklu 3-ech wykładów "Metody geometryczne"
11.03.2011 (piątek): Anna Bajkowska, pierwszy wykład z cyklu 4-ech wykładów "Mój biznes plan"

Wykłady odbywają się w godz. 14.15-16.45, sala 130, Wydział Informatyki.

 
Wykłady w semestrze letnim 2010/11 PDF Drukuj Email

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru rozpoczęły się kolejne wykłady dodatkowe w ramach projektu "Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy".
W czwartek, 3 marca w sali 130 w godz. 14.15-16.45 odbył się wykład dr Bronisława Pabicha z cyklu "Spojrzenie na matematykę przez pryzmat komputera".
W piątek, 4 marca w sali 130 w godz. 14.15-16.45 odbył się wykład Artura Żarskiego z cyklu "Narzędzia pomagające w pracy IT" pt: "Praca zespołowa - metodyka, narzędzia (MSF i Team Foundation Server + VS)".

 
O projekcie PDF Drukuj Email

Od 1.10.2009r. do 31.03.2013 Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej realizuje projekt pt. „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy” POKL 04.01.02-00-011/2009 w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne zadania projektu:

  • stypendia o wartości 1000 zł dla najlepszych studentów kierunków: informatyka (studia I i II stopnia) i matematyka (studia I stopnia),
  • kursy wyrównawcze z matematyki i programowania dla studentów I roku,
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez wsparcie działalności kół naukowych i zajęcia dodatkowe,
  • wdrożenie platformy zdalnego nauczania,
  • dostosowanie programów nauczania do standardów UE i wymogów rynku pracy,
  • modernizacja wyposażania pracowni specjalistycznych i laboratoriów.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 6
© 2010 Politechnika Białostocka